Контакти


 

АДРЕС НА КАНТОРАТА:

гр.Русе п.к.7000

ул.Александровска 17

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Всеки работен ден 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

ЗА ВРЪЗКА С НАС:          

телефон 082/822699                  

телефон 082/822399                 

csimarinov@gmail.com

Може да се обърнете към нас и чрез ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване към Министерство на Електронното управление

Предимства:

  • Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача

  • Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя

  • Сигурност и защитеност на комуникацията

  • Доказателствена тежест на комуникацията

  • Гаранция за автентичност на обменените документи

          

БАНКОВИ СМЕТКИ:
 ТИТУЛЯР: ЧСИ ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ          

►СПЕЦИАЛНА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В ЦКБ АД: BG52CECB97905072104900

В ПИБ АД: BG57FINV91507117408923

В ОББ АД: BG48UBBS80025039076450

►СМЕТКА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

В ЦКБ АД: BG11CECB97901072104901

В ОББ АД: BG49UBBS80021039387550

►СМЕТКА ЗА ТАКСИ И РАЗНОСКИ:

 В ЦКБ АД: BG81CECB97901072104902

 В ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД: BG26BPBI79211046182701

 В ПИБ АД: BG85FINV91501217408930

 В ОББ АД: BG02UBBS80021039076250

 В ДСК АД: BG81STSA93000030427532

BIC КОД/SWIFT КОД ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ:

  • ЦКБ АД:  BIC/SWIFT: CECBBGSF
  • ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД: BIC/SWIFT: BPBIBGSF
  • ПИБ АД: BIC/SWIFT: FINVBGSF
  • OББ АД: BIC/SWIFT: UBBSBGSF
  • ДСК АД: BIC/SWIFT: STSABGSF