947/2018 - ДВИЖИМИ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. СЕНТ УАН 8, ВХ.3, ЕТ.1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЕН ТЪРГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

11474 / 12.06.2024

Изпълнително дело №: 20188330400947

 

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител № 833, обявявам на интересуващите се, че по изп.дело 20188330400947 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на дата 31.07.2024 г. от 10:00 ч. на адрес: гр/с. РУСЕ ул. Сент Уан 8, вх.3, ет.1 на движими вещи, собственост на СВИЛЕН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ, а именно:

 

по ред

Движими вещи

Брой

Единична цена

1.

Холова секция, к-т с диван

1

128.00 лв.

2.

Холова маса ПДЧ разтег.

1

43.00 лв.

3.

1 бр. фотьойл и 2 бр. табуретки

3

21.00 лв.

4.

Тротинетки NUMEBOL

2

553.00 лв.

5.

ТВ маса тръбна мебел с ПДЧ

1

21.00 лв.

 

Желаещите да купят вещите имат право да вземат участие в явния търг с устно наддаване и могат да се явят в кантората ми в гр. Русе, ул. Александровска № 17 всеки присъствен ден и час, за да разгледат книжата и да получат указания за участие в наддаването.

 

Желаещите следва да се явят в горепосоченият ден и час на адрес: гр/с. РУСЕ ул. Сент Уан 8, вх.3, ет.1 .


 

Ако има наддавач, който да приеме обявената цена, съдебният изпълнител предлага вещта на по – висока цена. Вещта се продава на този, приел най – високата цена, като ЧСИ отразява цената в протокола.