1104/2018 - ДВИЖИМИ ВЕЩИ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, БУЛ. ЛИПНИК 50, БЛ.ПОЩЕНЕЦ, ВХ.1, ЕТ.3, АП.8


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЕН ТЪРГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

10938 / 06.06.2024

Изпълнително дело №: 20188330401104

 

 

   Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител № 833, обявявам на интересуващите се, че по изп.дело 20188330401104 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на дата 12.08.2024 г. от 11:00 ч. на адрес: гр/с. РУСЕ, бул. Липник № 50, бл. Пощенец, вх.1, ет.3, ап.8 на движими вещи, собственост на КАЛОЯН ЖОРЖ ГЕОРГИЕВ, а именно:

 

по ред

Движими вещи

Брой

Единична цена

1.

Холова гарнитура

1

213.00 лв.

2.

Холова маса със стъклен плот

1

128.00 лв.

3.

Холова секция ПДЧ

1

298.00 лв.

4.

Телевизор LG – 32“

1

213.00 лв.

5.

Офис стол

1

85.00 лв.

 

Желаещите да купят вещите имат право да вземат участие в явния търг с устно наддаване и могат да се явят в кантората ми в гр. Русе, ул. Александровска № 17 всеки присъствен ден и час, за да разгледат книжата и да получат указания за участие в наддаването.

 

Желаещите следва да се явят в горепосоченият ден и час на адрес: гр/с. РУСЕ, бул. Липник № 50, бл. Пощенец, вх.1, ет.3, ап.8.

Ако има наддавач, който да приеме обявената цена, съдебният изпълнител предлага вещта на по – висока цена. Вещта се продава на този, приел най – високата цена, като ЧСИ отразява цената в протокола.